Vilken jävla optimism!

Cykeltrafikljus

Bor ibland vid Triangeln i Malmö, där det just nu genomförts en av de största trafikomläggningarna i Malmös historia. Det innebär att vi numera bor vid en bussgata. Denna korsas av fyra cykelbanor som dock upphör strax före bussgatan. Tanken är att cyklisterna ska hoppa av sina cyklar, leda dem över gatan och därefter återuppta sin cykelfärd.

Vilken jävla optimism!

Malmöcyklisterna, som utmärker sig genom sitt totala förakt för alla nu gällande trafikregler, kommer naturligtvis att fortsätta cykla på trottoaren till förfång för bussar och gångtrafikanter.

Bild: ”Bicycle traffic signal in Amsterdam” James Schwartz/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Det finns inga kommentarer än.

Lämna ett svar